Głębokie wykopy

Według definicji normy PN-S-02205:1998 wykopem określamy odpowiednio ukształtowaną przestrzeń powstałą w wyniku usunięcia z niej gruntu. Pojęcie wykopy głębokie natomiast uzależnione jest już od ustalenia głębokości granicznej, której wartość może być różna dla różnych krajów. Na przykład za granicą za wykopy głębokie uznaje się te o dnie posadowionym na głębokości 6 m, natomiast w Polsce już od 3 m.

Głębokie wykopy stanowią nieodłączny element budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, hydrotechnicznego oraz podziemnego. Warto zaznaczyć, że wykonawstwo tego rodzaju prac musi przebiegać według określonych norm i przepisów, ponieważ jest to proces oddziałujący na otoczenie w różnych aspektach. Prowadzenie wykopów prowadzone jest z uwzględnieniem wszelkich czynników bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. Dotyczy to w szczególności ograniczeń związanych z budową obiektów w terenie zabudowanym.

RODZAJE WYKOPÓW ZE WZGLĘDU NA WYMIARY ORAZ CZAS TRWANIA ROBÓT:

  • szerokoprzestrzenny – głębokość jest mniejsza od szerokości dna lub gdy szerokość dna jest większa od 1,5 m;
  • wąskoprzestrzenny – głębokość jest większa od szerokości dna lub gdy szerokość dna jest mniejsza od 1,5 m;
  • płytki – głębokość mniejsza niż 1 m;
  • głęboki – posiada ściany pionowe, zabezpieczone obudową i mierzy głębokość większą niż 3 m;
  • tymczasowy – gdy przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż 1 rok;
  • trwały – gdy przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.
W celu zabezpieczenia ścian wykopu przed utratą stateczności stosuje się skarpy lub obudowy – w zależności od głębokości wykopu.

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonuje się badania geotechniczne, w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża. Na podstawie tych badań można określić lokalizację i poziom wód gruntowych, a także rodzaj gruntu, na którym ma powstać obiekt. Dane te pozwolą na dostosowanie m.in. właściwej izolacji fundamentów, a także na prawidłowe przeprowadzenie prac związanych z wykopami pod fundamenty.

W przypadku dużych inwestycji budowlanych wymagane jest sporządzenie projektu robót ziemnych. W przypadku małych obiektów nie ma takiej konieczności, pod warunkiem, że niezbędne informacje zostały uwzględnione w projekcie budowlanym. Wykonawstwo robót ziemnych należy zlecać wyłącznie doświadczonym firmom dysponującym profesjonalnym sprzętem. Wykopy powinny być prawidłowo oznakowane i zabezpieczone, posiadać zabezpieczenie przed osunięciem gruntu, a także posiadać wytyczone drogi i ciągi komunikacyjne.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.