Wykopy rowów

Realizujemy zamówienia na wykopy rowów na terenie Wrocławia i całego regionu dolnośląskiego. Za pomocą specjalistycznego sprzętu ciężkiego wykonujemy kanały melioracyjne, rowy przydrożne, drenaże i inne tego typu, zgodnie z normami określonymi w ustawach Prawo budowlane oraz Prawo wodne.

Wykopy rowów wodnych (melioracyjnych) wykonuje się w celu gromadzenia wody opadowej z danego terenu i odprowadzania jej do najbliższego zbiornika bądź rzeki. Zgodnie z Prawem wodnym rowy melioracyjne zaliczane są do sztucznych cieków wodnych. Szerokość dna przy ujściu nie może przekraczać 1,5 m. Szerokość, jak i profile ścian (skarp) kanałów melioracyjnych bywają różne, w zależności m.in. od otoczenia, ukształtowania terenu czy ilości odprowadzanej wody. Podczas wykopu rowów w miejscach wjazdu na posesje lub pola instaluje się specjalne przepusty umożliwiające przejście ludzi bądź przejazd pojazdów. Woda z pól i łąk trafia do cieku melioracyjnego poprzez ciągi rur (drenów) wkopanych na odpowiedniej głębokości w gruncie. Wykop rowu musi uwzględniać odpowiedni spadek. Kopiemy na głębokość od 0,6 do 1,5 m i na szerokość od 0,5 do 2,5 – w zależności od ilości prowadzonej wody.

Kanały melioracyjne powinny być systematycznie pogłębiane i odmulane, aby zachowywały odpowiednią przepustowość i dobrze spełniały swoją funkcję odwadniającą. W celu rekultywacji kanałów wykorzystuje się koparki wyposażone w głowice frezujące do odmulania i poszerzania wykopów melioracyjnych oraz przydrożnych.

Wykopy rowów przydrożnych realizuje się w podobnym celu, mianowicie odprowadzania wody deszczowej z nawierzchni drogi. Realizacja takich robót przebiega jednak nieco inaczej, ponieważ rów przydrożny nie powinien zatrzymywać wody, lecz odprowadzić ją jak najszybciej, aby nie dopuścić do rozmoknięcia i utraty wytrzymałości nasypu drogowego. Stąd też rowy przydrożne są na ogół mocno pochylone, a ich profil nie jest jednakowy na całej długości, lecz zmienny – tak jak zmienne jest otoczenie drogi na każdym jej odcinku. Tego typu wykopy zaliczane są do elementów technicznych pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.